Lad mig hjælpe dig med dine problemer

​Tlf.  29 91 22 15

Medlem af:​

Behandlinger

HVAD ER PSYKOLOGBEHANDLING:

Psykologbehandling er forskellig afhængig af problemets art, men samtalen kan f.eks. indledes med en afklarende samtale, hvor problemets omfang og art defineres, og hvor man sammen aftaler, hvad der skal arbejdes med det.

Behandlingen består i en række samtaler, hvor du sammen med psykologen undersøger dit problem og evt. baggrunden for det. Gennem denne proces vil du udvikle større selvforståelse, og du vil få flere perspektiver på dit liv. Dette giver øget evne til løse problemet på en tilfredsstillende måde.

Behandlingens varighed afhænger af problemets omfang. Det kan være alt imellem få samtaler til længerevarende behandling

KOGNITIV TERAPI:

Jeg arbejder ud fra et kognitivt terapeutisk udgangspunkt, d.v.s. at man ud fra sine egne tanker og overvejelser via samtalerne kommer ind i en proces, hvor man bliver i stand til at håndtere sine problemstillinger på en mere hensigtsmæssig måde.

TAVSHEDSPLIGT OG ETIK:
Som autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi samt medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg underlagt psykologloven.
Jeg har tavshedspligt og arbejder efter de for området gældende etikregler. www.dp.dk

HVORFOR PSYKOLOGBISTAND:
Har du det psykisk skidt, er angst eller deprimeret, er plaget af bekymringer eller har du vanskeligheder i forhold til andre mennesker i en sådan grad, at
det er plagsomt eller direkte forhindrer dig i at have et velfungerende liv, vil det gennem psykologbehandling være muligt at ændre på dette.

​Firmainformation

Psykolog Ann-Mette Munch Carton

CVR: 26573122

adresseinformation

Spurvevænget 10

5210 Odense NV

kontaktinformation