Lad mig hjælpe dig med dine problemer

​Tlf.  29 91 22 15

Medlem af:​

Min baggrund

Jeg er oprindelig uddannet lærer. 


Derefter uddannet cand. pæd. psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
Autoriseret psykolog af Psykolognævnet.
Specialist i klinisk psykologi.
Tidligere mangeårig næstformand i Dansk Psykologforening, Kreds Fyn.
Efteruddannet som kognitiv psykolog fra Kognitiv Center Århus.


Jeg har været og er løbende på forskellige relevante, psykologiske kurser.

Jeg arbejder ud fra den enkelte klients situation, gerne ud fra en kognitiv tilgang, hvis det er relevant. 

Jeg er tilknyttet forskellige krisepsykologiske korps, så jeg har en bred erfaring inden for dette område. Ligeledes arbejder jeg med angst, depression, stresshåndtering, vold og overgreb, sorg og krise, misbrugsproblemer, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, psykosomatiske problemstillinger og demens. 

Jeg arbejder desuden også med indlæringmæssige og evnemæssige problemstillinger, ordblindhed/dysleksi, problematikker vedr. adoptivbørn og plejebørn, flygtninge/indvandrerproblematikker, alvorlig og livstruende sygdomme m.m.

​Jeg har erfaring fra Fyns Amts Tale-Høreinstitut for ordblinde/dyslektiske børn og voksne, forskellige Pædagogiske Psykologiske Rådgivninger (PPR)/folkeskoler, daginstitutioner, undersøgelser, supervision, konsultativt tværfagligt arbejde, Dansk Røde Kors/Beredskabsstyrelsen med traumatiserede flygtninge, plejefamilier, adoptivfamilier, Sclereroseforeningen, børnesagkyndige undersøgelser samt individuel terapi med både børn og voksne og parterapi. 

Jeg er tilknyttet forskellige krisepsykologiske korps og har således også erfaring med akutte kriseforløb i forhold til forskellige voldsomme og traumatiske hændelser. Ligeledes i forhold til stress og stresshåndtering.


Desuden superviserer jeg både institutioner, skoler, plejefamilier, uautoriserede psykologer m.v.

- Indehaver Ann-Mette Munch

​Firmainformation

Psykolog Ann-Mette Munch Carton

CVR: 26573122

adresseinformation

Spurvevænget 10

5210 Odense NV

kontaktinformation